Muzeum w Piotrkowie trybunalskim zaprasza do zapoznania się z wystawą pt.: „Polska. Tradycje parlamentaryzmu do 1791 r.”  Wystawa przygotowana została pod patronatem Ewy Tomaszewskiej, posła do Parlamentu Europejskiego. Ekspozycja pokazuje demokratyczny dorobek Państwa Polskiego, a obejmuje okres od statutów wiślicko-piotrkowskich po Konstytucję 3 Maja. Celem wystawy jest pokazanie dorobku Polski w zakresie rozwoju demokracji i parlamentaryzmu, w którym niebagatelną rolę odegrał też Piotrków. To właśnie w naszym mieście, 28 stycznia 1493 r, na zjeździe generalnym zwołanym przez króla Jana Olbrachta, doszło do ukonstytuowania się dwuizbowego parlamentu polskiego. Te wydarzenia powodowały, że Piotrków był w tym okresie drugą – polityczną stolicą królestwa. Przez 160 lat (1406-1567) Piotrków był miastem, do którego najczęściej zwoływane były zjazdy generalne. Wybudowany w XVI w.  piotrkowski pałac zygmuntowski określany był natomiast mianem „siedziby warownej senatu”.
Planszowa ekspozycja wzbogacona została licznymi muzealiami i archiwaliami, pośród których zwiedzający odnajdą m.in. pieczęci królewskie, starodruki z uchwałami sejmowymi, klisze cynkograficzne z przedstawieniem pieczęci królewskich, faksymile druków sejmowych oraz reprint rękopisu i pierwszego wydania drukowanego Konstytucji 3 Maja.
Ekspozycji towarzyszy okolicznościowe wydawnictwo opracowane przez Instytut Badań nad Parlamentaryzmem.
Wystawa prezentowana będzie do lutego 2018 r.