I TRIENNALE WYCINANKI LUDOWEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Szanowni Państwo

Muzeum w Łowiczu organizuje w 2019 r. I Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego.
Przedsięwzięcie integrujące i aktywizujące profesjonalistów – twórców, artystów, muzealników i odbiorców sztuki ludowej, uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna.
Partnerami projektu są Łódzki Dom Kultury, Fundacja Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło oraz muzea: Muzeum Regionalne w Brzezinach, Muzeum Regionalne w Opocznie, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku, Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej, Muzeum Okręgowe w Sieradzu, Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.
Projekt zakłada zorganizowanie konkursu, wystawy pokonkursowej oraz sesji między-muzealnej.
Triennale w założeniu odbywające się co 3 lata będzie narzędziem do ochrony i upowszechniania zanikającego zjawiska jakim jest wycinankarstwo. Mamy nadzieję, że na stałe wpisze się ono w kalendarz wydarzeń kulturalnych województwa łódzkiego.

regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania pod linkiem:

http://muzeumlowicz.pl/wp-content/uploads/2019/04/Regulamin-konkursu-triennale-wycinanki-MŁ-2019.pdf