CENNIK

Ceny biletów wstępu do Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim na wystawy stałe i czasowe:

a) bilet ulgowy – 5 zł

b) bilet normalny – 8 zł

W czwartek wstęp do Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim na wystawy stałe
i czasowe (z wyłączeniem wystaw czasowych oddzielnie biletowanych) jest
bezpłatny.

Cena biletu wstępu do Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim na wystawy stałe
i czasowe dla posiadaczy Piotrkowskiej Karty Mieszkańca (PKM):
a)      bilet ulgowy – 2 zł
b)      bilet normalny – 3 zł

Opłata za lekcje muzealne od jednego uczestnika wynosi 3 zł.

Opłata za przewodnika muzealnego dla grup zorganizowanych wynosi 25 zł.

Opłata za przewodnika muzealnego dla osób indywidualnych wynosi 35 zł w dni powszednie (od wtorku do piątku); 40 zł w soboty, niedziele i święta.

Opłata za warsztaty edukacyjne i plastyczne wynosi 9 zł od jednego uczestnika.

Do korzystania z biletów ulgowych uprawnieni są:

– młodzież szkolna i akademicka za okazaniem legitymacji

– emeryci i renciści za okazaniem legitymacji

– osoby ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności wraz z opiekunem za okazaniem legitymacji

– osoby posiadające Kartę Polaka (ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, Dz. U.
z 2018 r. poz. 1272 i 1669).

Zwalnia się z opłat za wstęp do Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim następujące osoby:

– dzieci do lat 3

– pracowników muzeów na podstawie ważnej legitymacji

– członków władzy wykonawczej i uchwałodawczej miasta Piotrków Trybunalski i powiatu piotrkowskiego

– członków Towarzystwa Przyjaciół Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

– nauczycieli sprawujących opiekę nad grupami młodzieży szkolnej i przedszkolnej

– osoby fizyczne odznaczone odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony Działacz Kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”

– beneficjenci posiadający Kartę Programu „Rodzina +4” (na podstawie Uchwały Nr XXXI/617/13 z dnia 27.03.2013 r. Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego).

– opiekunowie grup zorganizowanych powyżej 15 osób 

Przewodnik po wcześniejszym ustaleniu terminu (co najmniej dzień przed zamówionym oprowadzaniem)

 

 

 

Instagram

Instagram did not return a 200.

Follow Me!

Brak ciastecza