CENNIK

Ceny biletów wstępu do Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim na wystawy stałe i czasowe:

a) bilet ulgowy – 7 zł

b) bilet normalny – 10 zł

W czwartek wstęp do Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim na wystawy stałe
i czasowe (z wyłączeniem wystaw czasowych oddzielnie biletowanych) jest
bezpłatny.

Cena biletu wstępu do Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim na wystawy stałe
i czasowe dla posiadaczy Piotrkowskiej Karty Mieszkańca (PKM):
a)      bilet ulgowy – 4 zł
b)      bilet normalny – 7 zł

Opłata za lekcje muzealne od jednego uczestnika wynosi 4 zł.

Opłata za przewodnika muzealnego dla grup zorganizowanych wynosi 30 zł.

Opłata za przewodnika muzealnego dla osób indywidualnych wynosi 40 zł w dni powszednie (od wtorku do piątku); 45 zł w soboty, niedziele i święta.

Opłata za warsztaty edukacyjne i plastyczne wynosi 10 zł od jednego uczestnika.

Do korzystania z biletów ulgowych uprawnieni są:

– młodzież szkolna i akademicka za okazaniem legitymacji

– emeryci i renciści za okazaniem legitymacji

– osoby ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności wraz z opiekunem za okazaniem legitymacji

– osoby posiadające Kartę Polaka (ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, Dz. U.
z 2018 r. poz. 1272 i 1669).

Zwalnia się z opłat za wstęp do Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim następujące osoby:

– dzieci do lat 3

– pracowników muzeów na podstawie ważnej legitymacji

– członków władzy wykonawczej i uchwałodawczej miasta Piotrków Trybunalski i powiatu piotrkowskiego

– członków Towarzystwa Przyjaciół Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

– nauczycieli sprawujących opiekę nad grupami młodzieży szkolnej i przedszkolnej

– osoby fizyczne odznaczone odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony Działacz Kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”

 – opiekunowie grup zorganizowanych powyżej 15 osób 

Przewodnik po wcześniejszym ustaleniu terminu (co najmniej dzień przed zamówionym oprowadzaniem)

 

 

 

Brak ciastecza