CENNIK

Ceny biletów wstępu do Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim na wystawy stałe i czasowe:

a) bilet ulgowy – 3 zł

b) bilet normalny – 5 zł

W niedzielę wstęp do Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim na wystawy stałe
i czasowe (z wyłączeniem wystaw czasowych oddzielnie biletowanych) jest
bezpłatny.

Opłata za lekcje muzealne od jednego uczestnika wynosi 2 zł.

Opłata za przewodnika muzealnego dla grup zorganizowanych wynosi 20 zł.

Opłata za przewodnika muzealnego dla osób indywidualnych wynosi 30 zł w dni powszednie (od wtorku do piątku); 35 zł w soboty, niedziele i święta.

Opłata za warsztaty edukacyjne i plastyczne wynosi 7 zł od jednego uczestnika.

Do korzystania z biletów ulgowych uprawnieni są:

– młodzież szkolna i akademicka za okazaniem legitymacji

– emeryci i renciści za okazaniem legitymacji

– osoby ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności wraz z opiekunem za okazaniem legitymacji

– osoby posiadające Kartę Polaka (ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, Dz. U.
z 2018 r. poz. 1272 i 1669).

Zwalnia się z opłat za wstęp do Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim następujące osoby:

– dzieci do lat 3

– pracowników muzeów na podstawie ważnej legitymacji

– członków władzy wykonawczej i uchwałodawczej miasta Piotrków Trybunalski i powiatu piotrkowskiego

– członków Towarzystwa Przyjaciół Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

– nauczycieli sprawujących opiekę nad grupami młodzieży szkolnej i przedszkolnej

– osoby fizyczne odznaczone odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony Działacz Kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”

– beneficjenci posiadający Kartę Programu „Rodzina +4” (na podstawie Uchwały Nr XXXI/617/13 z dnia 27.03.2013 r. Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego).

– opiekunowie grup zorganizowanych powyżej 15 osób 

Przewodnik po wcześniejszym ustaleniu terminu (co najmniej dzień przed zamówionym oprowadzaniem)

 

 

Cennik obowiązuje od dnia 1.01.2020 roku.

Instagram

Instagram has returned invalid data.

Follow Me!

Brak ciastecza