Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na wystawę stałą: „Rola Piotrkowa Trybunalskiego w dziejach państwa polskiego”. Prezentowane treści merytoryczne wystawy, wzbogacone o starannie dobrane muzealia, odnoszą się do kilkusetletniej historii Piotrkowa. Celem wystawy jest przybliżenie zwiedzającym bogatych i jednocześnie fascynujących dziejów miasta – niegdyś jednego z ważniejszych ośrodków politycznych Rzeczypospolitej.
Wśród eksponatów prezentowanych na wystawie można zatem znaleźć zarówno artefakty archeologiczne wprowadzające zwiedzających w zagadnienia związane z początkami osadnictwa na terenie dzisiejszego Piotrkowa i jego okolic, jak i pamiątki z okresu średniowiecza, kiedy Piotrków z doraźnej siedziby książąt piastowskich zaczął przekształcać się w istotne centrum polityczne.

Apogeum rozwoju miasta przypadające na czasy panowania dynastii Jagiellonów, na wystawie przybliża kalendarium z datami ważniejszych zjazdów sejmowych i zapadających na nich postanowień. Piotrków w tym okresie staje się zarówno ośrodkiem, w którym podczas sejmów rozstrzygano ważne kwestie ustrojowe, jak i miejscem kształtowania się polityki dynastii jagiellońskiej.
Na wystawie sporo miejsca poświęcono okresowi trybunalskiemu Piotrkowa, kiedy miasto stało się jedną z siedzib Trybunału Koronnego – najwyższego sądu odwoławczego Rzeczypospolitej. Obrazy przedstawiające m.in. sylwetki deputatów Trybunału, a także dokumenty odnoszące się do ponad dwusetletniej historii tej instytucji jeszcze raz przypominają zwiedzającym o roli Piotrkowa w dziejach państwa polskiego, stając się podsumowaniem jego znaczenia już nie tylko jako ośrodka politycznego, ale i sądowniczego.
Ekspozycja jest udostępniona dla zwiedzających od grudnia 2017 roku.

Współorganizatorem obchodów 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest Muzeum Historii Polski. Finansowego wsparcia udzieliło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.