W najbliższą  niedzielę tj. 13 maja 2018 roku o godz. 17.00 w salach piotrkowskiego Muzeum odbędzie się czwarty koncert z cyklu XLIX Dni Muzyki Kameralnej.  Tego dnia w Zamku Królewskim wystąpią pedagodzy – nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej w Piotrkowie Trybunalskim. W repertuarze pojawią się utwory G.F. Haendla, J. Halvorsena, J. Brahmsa, C.M. Webera, D. Szostakowicza,       W.    Simionowa   oraz A. Piazolli. Tytuł koncertu brzmi „Kameralnie przez wieki – od Haendla do Piazolli”.

Niniejszy koncert będzie poświęcony pamięci niedawno zmarłego prof. Zygmunta Stępnia, jednego z inicjatorów Dni Muzyki Kameralnej związanego ze Państwową Szkołą Muzyczną im. J. I. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, a także działacza społecznego, o olbrzymiej pasji historycznej.


Wstęp na koncerty w ramach Dni Muzyki Kameralnej jest nieodpłatny.

Profesor Zygmunt Stępień urodził się 14 sierpnia 1929 r. w miejscowości Błogie Szlacheckie w powiecie opoczyńskim. Podczas okupacji wraz z rodziną przebywał w Milejowie. Po ukończeniu szkoły powszechnej, od 1943 r. kontynuował naukę na tzw. kompletach tajnego nauczania w Piotrkowie i Milejowie. Średnią szkołę ogólnokształcącą ukończył w Łodzi, gdzie kształcił się także w Państwowej Szkole Muzycznej, którą ukończył na Wydziale Teorii, Dyrygentury i Kompozycji w 1963 r. Zawodowo na stałe związał się z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia w Piotrkowie, w której uczył przedmiotów teoretycznych. Był jednym z założycieli Towarzystwa Muzycznego im. Franciszka Lessla, którego prezesem pozostawał przez kolejne kadencje. Przez szereg lat aktywnie wspierał wszelkie działania związane z rozszerzaniem oferty muzycznej dla piotrkowian i mieszkańców regionu. Był jednym z pomysłodawców Dni Muzyki Kameralnej – cyklicznej imprezy muzycznej, która w bieżącym roku doczekała się XLIX edycji. Jako kierownik artystyczny kreował gusta i zainteresowania muzyczne mieszkańców miasta i popularyzował jednocześnie twórczość artystów pochodzących z Piotrkowa. Aktywnie działał jako członek innych stowarzyszeń, wśród  których wymienić należy m.in. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Piotrkowa oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza. W pracy zawodowej i społecznej, Zygmunt Stępień poświęcił się zbieraniu i utrwalaniu informacji dotyczących życia muzycznego Piotrkowa i regionu. Wyniki swych dociekań wielokrotnie publikował w lokalnych czasopismach: „Zbliżenia Piotrkowskie”, „Piotrkowski Informator Kulturalny”, „Siódma Prowincja”, „Goniec Piotrkowski” oraz „Tydzień Trybunalski”. W tym ostatnim czasopiśmie przez kilka lat prowadził cykl krótkich artykułów pt. „Kartki z dawnych lat”. Jest też autorem obszerniejszych opracowań historycznych z zakresu dziejów oświaty piotrkowskiej. W serii Biblioteka Piotrkowska wydana została praca pt. „Tajne nauczanie na poziomie szkół średnich w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1939 – 1945”. Przez wiele lat współpracował z Komisją Historyczną przy Oddziale Powiatowym ZNP w Piotrkowie. Owocem tych działań było przygotowanie kilku Zeszytów Historycznych z zakresu historii związków nauczycielskich w Piotrkowie, Tajnej Organizacji Nauczycielskiej TON w okresie okupacji niemieckiej, a także opracowanie wybranych biogramów zasłużonych nauczycieli piotrkowskich. Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie wydało drukiem pracę przeznaczona dla szkół muzycznych „Harmonizacja melodii na 2 i 3 głosy”. W ostatnich latach życia pozostawał nadal wierny swym zamiłowaniom historycznym, czego efektem było opracowanie „Amatorskiego Leksykonu Piotrkowa Trybunalskiego i najbliższych okolic” oraz szkicu monografii rodzinnej miejscowości Błogie. Za pracę społeczną otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń, między innymi Złoty Krzyż Zasługi (1981), Zasłużony Działacz Kultury (1987) oraz Złotą Wieżę Trybunalską (1991).

Profesor Zygmunt Stępień był człowiekiem wielkiego serca, który bez reszty oddawał się pracy zawodowej i pasjom. Niestrudzenie, z niemal benedyktyńską cierpliwością, poszukiwał i sprawdzał informacje oraz fakty. Zmarł 2 kwietnia 2018 r. Spoczywa na starym cmentarzu rzymsko-katolickim w Piotrkowie Trybunalskim.