uprzejmie zapraszają na konferencję popularno-naukową nt.
„STEFAN GROT ROWECKI. TWÓRCA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO”
Konferencja odbędzie się 21 lutego 2023 r., w godz. 11.00-13.00 w dawnym Zamku Królewskim w Piotrkowie Trybunalskim
(Piotrków Trybunalski, Plac Zamkowy 4).
Konferencji towarzyszy wystawa pt. „Stefan Grot Rowecki”.

🔴
Program konferencji🔴
☑️Powitanie gości
dr Marta Walak- dyrektor Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim
☑️Wystąpienie gościa specjalnego
prof. Krystyna Rowecka-Trzebicka
☑️Słowo wstępne
dr n. przyr. Wojciech Giermaziak- dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej
im. Stanisława Konopki w Warszawie
Część I
Referaty
☑️mgr Mariusz Olczak (dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie)
Stefan Rowecki ps. Grot i jego rola w budowie struktur Armii Krajowej
☑️dr Tomasz Matuszak (dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim)
„Grot” i jego dzieło. Źródła do dziejów Inspektoratu Piotrkowskiego Armii Krajowej w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim
☑️płk Adam Gwiazdowicz (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego)
Stefan Grot Rowecki – bohater do naśladowania
Przerwa: 11.55- 12.10
Część II
☑️dr hab. prof. UJK Marek Dutkiewicz
(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
Służba zdrowia Okręgu Łódzkiego Armii Krajowej
☑️mgr Paweł Kendra (kustosz Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim)
Twórca Pancernej Brygady, czyli mniej znamy wątek z biografii Stefana Roweckiego
☑️dr Marta Walak (dyrektor Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim)
Stefan Rowecki i jego służba w szeregach Legionów Polskich
12.45-13.00 – dyskusja i podsumowanie