Pamięci cichego „robotnika kultury”.

Grzegorz Bartosik urodził się 16 kwietnia 1954 r. w Radomsku. Był synem Franciszka i Filomeny z Potrzebowskich. Naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej w Gomunicach, którą kontynuował w Szkole Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim. Po jej ukończeniu w 1969 r. rozpoczął naukę w tutejszym
I LO im. Bolesława Chrobrego. We wczesnej młodości był dobrze zapowiadającym się kolarzem, którego aktywność sportowa, na skutek groźnego wypadku, ograniczyła się w późniejszym czasie jedynie do rekreacyjnych przejażdżek rowerowych. Był też zapalonym kibicem reprezentacji Polski w siatkówce.
Po śmierci ojca, jako najmłodszy, a potem jako jedyny żyjący spośród braci, przez lata opiekował się swą matką, niejednokrotnie powtarzając, że „matka jest to istota, której jesteśmy wiecznymi dłużnikami”. Maturę zdał w 1973 r., a następnie do 1978 r. studiował na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku filologia romańska oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Warszawskim. Studia ukończył w 1993 r. uzyskując tytuł magistra pedagogiki kulturalno- oświatowej.

Zawodowo przez krótki czas związany był z II LO w Piotrkowie, gdzie pracował jako nauczyciel francuskiego. Od końca 1981 r. przez niemal całe życie zawodowe pracował w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie uzyskał tytuł adiunkta. Był znawcą i miłośnikiem starych książek i literatury (zwłaszcza tej związanej
z kulturą francuską, twórczością Lema i Kraszewskiego). Zajmował się prowadzeniem biblioteki zakładowej. Jako przewodnik muzealny a następnie kierownik Działu oświatowego organizował liczne wydarzenia kulturalne, w tym nieprzerwanie przez ponad 35 lat kolejne edycje Dni Muzyki Kameralnej.
Przez wiele lat współpracował z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej, w ramach którego koordynował prace związane ze działalnością Studium Wiedzy
o Regionie. Wiedzę w tym zakresie przekazywał zarówno w Muzeum jak
i w szkołach Piotrkowa oraz w mniejszych ośrodkach w regionie. Współpracował przy edycji i wydawaniu wydawnictw muzealnych, a także opracowań z zakresu historii Piotrkowa. Na potrzeby publikacji Kazimierza Głowackiego poświęconych piotrkowskiej Farze oraz kościołom Norbertanów
w Witowie i Jezuitów w Piotrkowie, a także kolejnych edycji przewodników po Piotrkowie Trybunalskim opracowanych przez Stanisława Marcina Gąsiora, Jarosława Orżyńskiego i Mirosława Ratajskiego, Grzegorz Bartosik wykonał tłumaczenia abstraktów na język francuski. Publikował artykuły z zakresu działalności oświatowej poświęcone m.in. wzajemnym relacjom Muzeum ze szkołami i placówkami oświatowymi. W piotrkowskich periodykach ukazały się m.in. następujące artykuły: Formy współpracy szkół z placówkami muzealnymi, [w:] Zbliżenia. Kwartalnik społeczno-oświatowy, s. 75-80; Małe ojczyzny a muzea, [w:] Siódma Prowincja, 1998, nr 1, s.11-13, Paryska „Kultura” – w Piotrkowie: dar dla TPMPT, [w:] PIK Piotrkowski Informator Kulturalny – 1997, nr 2, s. 23-24; Ruch w Muzeum, [w:] PIK Piotrkowski Informator Kulturalny – 1997, nr 2, s.14; Edukacja regionalna na przykładzie działalności upowszechnieniowej Muzeum
w Piotrkowie Trybunalskim, [w:] Badania nad dziejami regionu piotrkowskiego,
z. 8, s. 237-239; Wokół lekcji muzealnych, [w:] Badania nad dziejami regionu piotrkowskiego, z. 8, s. 240-242. Ponadto nakładem Muzeum ukazały się następujące druki ulotne towarzyszące wystawom: „Popatrz na gwiazdkę czyli kosmos na pocztowym znaczku” prezentacja ze zbiorów Grzegorza Bartosika: listopad 2016 – styczeń 2017, Piotrków Trybunalski 2016, „Spacerownik po piotrkowskim zamku”, opr. Grzegorz Bartosik, Paweł Kendra; Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2009, „Pałac Królewski Zygmunta Starego w Piotrkowie Trybunalskim”, opr.: Grzegorz Bartosik, Paweł Kendra, Jacek Ziętek, Piotrków Trybunalski 2016. Ponadto pracował nad pozostawionym w rękopisie opracowaniem noszącym roboczy tytuł: „W cieniu synagogi, czyli wspomnienia muzealnika”. W formie nagrań audio dokumentował liczne wydarzenia organizowane przez Muzeum. Czuwał ponadto nad bezpieczeństwem Muzeum wykonując zadania z zakresu zabezpieczenia p.poż i ochrony przeciwwłamaniowej. Przez wiele lat współpracował także
z piotrkowskimi świetlicami środowiskowymi i Oratorium św. Antoniego
w Piotrkowie.

Prywatnie pozostawał miłośnikiem muzyki rokowej. Wykazywał liczne zainteresowania kolekcjonerskie m.in. z zakresu numizmatyki, czy filatelistyki. Był birofilem, bibliofilem i kolekcjonerem zegarków. Swoje zbiory pokazywał wielokrotnie na wystawach czasowych organizowanych w Muzeum oraz Mediatece 800-lecia. Wymienić warto m.in. wystawy: „Stare kufle z zamkowej piwnicy”, „Popatrz na gwiazdkę, czyli kosmos na pocztowym znaczku”, „175 lat drogi żelaznej w Piotrkowie – wystawa filatelistyczna”, czy „Kosmos na pocztowym znaczku – wystawa filatelistyczna w 100. lecie urodzin Stanisława Lema”. Przygotowywał kolejne prezentacje znaczków z gromadzonej przez dziesięciolecia kolekcji, które tematycznie nawiązywały do arcydzieł malarstwa, kobiet, komunikacji, fauny i flory. Był stałym bywalcem Piotrkowskiej Giełdy Staroci. Jednak, jak żartobliwie mawiał, najbardziej cenił zbieranie doświadczeń, które przelewał na papier w formie fraszek lub krótkich form literackich zaskakujących odbiorcę zakończeniem lub ciętą ripostą. Uwielbiał zabawę słowami. Zawsze dobierał je starannie, dbając o poprawność językową i jasność przekazu, zwłaszcza podczas prowadzenia prelekcji, lekcji muzealnych, czy oprowadzania grup zorganizowanych bez względu na wiek i statut odbiorcy. Jego wypowiedzi cechowały się dbałością o kulturę języka. Nie miały one jednak nic wspólnego z językowym puryzmem. Posiadały gawędziarski charakter okraszony anegdotą, ciekawostką i żartem, przez co łatwo zapamiętywane były przez rozmówców i słuchaczy.

Jerzy Kisson Jaszczyński w artykule „Zasługują na poznanie” wydrukowanym
w „Tygodniku Piotrkowskim” 5 maja 1985 r. młodego, dobrze zapowiadającego się piotrkowskiego muzealnika określił mianem „cichego, niedostrzeganego robotnika kultury”. 30 maja 2016 r. podczas koncertu podsumowującego Piotrkowskie Dni Kultury, znalazł się w gronie osób, które otrzymały wyróżnienia za aktywną działalność na rzecz piotrkowskiej kultury. Grzegorz Bartosik otrzymał z rąk prezydenta miasta nagrodę za zaangażowanie i wkład w rozwój kultury.

W 2019 r., po osiągnięciu wieku emerytalnego i przepracowaniu w Muzeum
37 lat, zakończył pracę zawodową. Nadal jednak utrzymywał żywe kontakty koleżeńskie z piotrkowskimi muzealnikami. Czas wolny poświęcał porządkowaniu swoich zbiorów, spisywaniu anegdot muzealnych oraz takim pasjom jak brydż, działka i kultura francuska. Z entuzjazmem planował kolejny wyjazd do Francji i zwiedzanie Luwru. Niestety ciężka choroba zniweczyła te zamierzenia.

Grzegorz Bartosik zmarł 25 maja 2022 r. w wieku 68 lat. Żałobna msza święta oraz uroczystości pogrzebowe odprawione zostaną 31 maja 2022 r. o godzinie 13.30 w kaplicy cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim.