W dniu 15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego, ustanowione decyzją sejmu Rzeczpospolitej w roku 1992 roku. Wybór daty święta nie jest przypadkowy, wiąże się ono z upamiętnieniem zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w roku 1920, toczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Bitwa ta przez wielu historyków i wojskowych jest uznawana za jedną ze stu kluczowych bitew, które decydowały o losach świata.
Przy tej okazji warto wspomnieć, że w zasobach Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się, pochodzący z okresu wojny polsko-bolszewickiej, sztandar Armii Ochotniczej. Jest to eksponat o unikatowej wartości historycznej
i wojskowej. Sztandar Armii do dnia dzisiejszego jest symbolem oddania
i ofiarności narodu polskiego w obliczu zagrożenia jego niezawisłości.
Armia Ochotnicza została powołana w lipcu 1920 roku w związku
z koniecznością zmobilizowania sił narodu celem obrony państwa przed oddziałami bolszewickimi Liczebność Armii Ochotniczej była szacowana na ponad 100 tyś. osób. Na dowódcę armii wyznaczono gen. broni Józefa Hallera.
W Piotrkowie w szeregi Armii zaciągali się często ludzie młodzi, w szczególności uczniowie piotrkowskich szkół, czego przykładem była grupa młodzieży z Gimnazjum Męskiego im. Bolesława Chrobrego.
Piotrkowskie Muzeum w roku 2020, w związku z 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej wydało publikację poświęconą piotrkowianom walczącym
w wojnie polsko-bolszewickiej. Publikacja jest dostępna do bezpłatnego pobrania.