80 rocznica utworzenia „Kedywu”

Kedyw (Kierownictwo Dywersji) utworzony został na podstawie rozkazu nr 84 wydanego przez związanego w latach młodzieńczych z Piotrkowem, dowódcę Armii Krajowej gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Rozkaz ten wydany został 22 stycznia 1943 r. i nosił nazwę „Uporządkowanie odcinka walki czynnej”. Celem podjętych działań było stworzenie podstaw formalnych dla nowej organizacji organów kierujących walką bieżącą i realizujących zadania w tym zakresie.

Rozkaz 84 nakazywał zorganizowanie tak w KG, jak w komendach Obszarów i Okręgów tzw. komórek sztabowych pod nazwą „Kedyw”. Zwrócono przy tym uwagę na dyspozycyjność podległych tym komórkom oddziałów, a także polecono stworzenie dla nich odrębnej sieci szybkiej łączności z komendantami Okręgów i Obszarów.

Warto wspomnieć w tym miejscu o jeszcze jednym piotrkowianinie – Adamie Trybusie, legendarnym cichociemnym, który działał w komendzie Okręgu AK Łódź. Początkowo był oficerem dywersji
i szefem „Kedywu” w Inspektoracie Piotrkowskim Armii Krajowej. Od stycznia 1943 r. został natomiast szefem „Kedywu” Okręgu AK Łódź.

Fotokopię rozkazu nr 84 wydanego przez dowódcę Armii Krajowej Stefana Roweckiego oraz reprodukcje licznych dokumentów i fotografii ze zbiorów Archiwum Akt Nowych zobaczyć można zapoznając się z wystawą pt. „Stefan „Grot” Rowecki”, która prezentowana jest obecnie w piotrkowskim Muzeum.