Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim oraz Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zapraszają na wystawę czasową
pn. „UTRACONE–ODZYSKANE. Ciąg dalszy…”.
Ekspozycja prezentuje najciekawszą część przedwojennej kolekcji pozaeuropejskich eksponatów etnograficznych dawnego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Zabytki z niniejszej kolekcji ilustrują życie i kulturę ludów zamieszkałych na terenach Afryki i Ameryki Południowej. Obiekty etnograficzne pozyskano od członków Ligi Morskiej
i Kolonialnej oraz polskich podróżników i badaczy Afryki i Ameryki Południowej, głównie w okresie międzywojennym. Ten wyjątkowo cenny zbiór obejmował przedmioty sztuki (rzeźby i maski), elementy uzbrojenia, wyroby ze skóry, przedmioty codziennego użytku, stroje, broń, pojemniki i plecionki z rafii, naczynia ceramiczne i tykwowe, oraz instrumenty muzyczne.
Wybuch II wojny światowej oraz włączenie miasta Łodzi w granice Trzeciej Rzeszy doprowadził do rozproszenia i częściowego zniszczenia tej niezwykłej kolekcji, liczącej ponad 1300 zabytków. W dniu 18 września 1940 roku całość zbiorów etnograficznych zapakowanych w 12 skrzyń władze niemieckie wywiozły z Łodzi do Lipska. Następnie w 1942 roku pozaeuropejskie zbiory zostały podzielone i sprzedane do czterech zainteresowanych nimi niemieckich muzeów i instytucji, w tym także do Uniwersytetu w Getyndze
im. Georga Augusta.

Po zakończeniu wojny  zbiory etnograficzne uznano za stratę wojenną. 
Przez długi okres strona polska, która usilnie poszukiwała utraconego dziedzictwa, nie posiadała żadnej informacji dotyczącej miejsca przechowywania zrabowanych zabytków. Dopiero w 2012 roku gdy na stronie internetowej www.lostart.de opublikowano łódzkie etnographica z Getyngi, zintensyfikowano działania w celu restytucji kolekcji. Wówczas strona polska przygotowała szczegółową dokumentację w celu przeprowadzenia procedury  zwrotu zrabowanych podczas okupacji niemieckiej obiektów. Jesienią 2015 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystosowało oficjalny wniosek do władz Uniwersytetu w Getyndze im. Georga Augusta o zwrot polskich dóbr narodowych. Niemiecka uczelnia pozytywnie rozpatrzyła polski wniosek, co
w efekcie oznaczało powrót niezwykłej kolekcji w mury Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Rok później miało miejsce uroczyste przekazanie zrabowanych zbiorów do Łodzi.

Prezentowaną w salach dawnego zamku królewskiego w Piotrkowie Trybunalskim ekspozycję będzie można oglądać
od 18 lutego 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku.
Patronat honorowy nad wystawą objęło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak.