W dniach 6 – 8 września w trakcie XXXI Forum Ekonomicznego w ramach ścieżki tematycznej „Salon Przemysłu Turystycznego” odbył się panel
pn. „Turystyka śladami historii- dziedzictwo kulturowe miast i regionów”.

Jego moderatorką była Dyrektor Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim
dr Marta Walak.

Dyskusja uczestników skoncentrowana była na sposobach wykorzystania potencjału turystycznego miejsc, dobrych praktykach w budowaniu lokalnych marek turystycznych czy  o współpracy jednostek samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju produktu turystycznego.