XII Piotrkowska Giełda Staroci
przy zamku królewskim w Piotrkowie Trybunalskim
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim oraz Piotrkowski Klub Kolekcjonerów zapraszają na XII Piotrkowską Giełdę Staroci 🖼🪑🪞
💙 18 czerwca
💛16 lipca
💜20 sierpnia
🧡 17 września
⏰ w godzinach 7.00 – 14.00
🏰Plac Zamkowy 4, 97-300 Piotrków Trybunalski
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania Giełdy z uwagi z uwagi na warunki atmosferyczne ☔️💦⛈
Więcej informacji pod numerem telefonu: 44 646 52 72
REGULAMIN

 

Regulamin XII Piotrkowskiej Giełdy Staroci przy zamku królewskim
w Piotrkowie Trybunalskim
 

 1. Organizatorem Piotrkowskiej Giełdy Staroci zwanej dalej Giełdą jest Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim oraz Piotrkowski Klub Kolekcjonerów.
 2. Giełda jest doroczną imprezą cykliczną odbywającą się w 2023 r. w każdą trzecią niedzielę miesiąca w okresie od czerwca do września w godzinach
  6:00 – 14:00.
 3. Giełda odbywa się na terenie bezpośrednio przylegającym do zamku królewskiego, który ograniczony jest parkanem.
 4. W uzasadnionych przypadkach termin Giełdy może ulec zmianie, o czym Organizatorzy niezwłocznie poinformują na stronie internetowej Muzeum
  i profilu Facebook.
 5. Wjazd na teren Giełdy oraz rozstawienie stoiska dozwolone jest w godzinach 6:00-9:00
  w dniu odbywania się Giełdy.
 6. Organizatorzy zastrzegają prawo do określenia zakazu handlu artykułami współczesnymi,
  w tym: współczesną odzieżą, obuwiem, chemią, materiałami wybuchowymi, bronią oraz przedmiotami innymi niż antyki.
 7. Organizatorzy zapewniają wystawcom dostęp do bieżącej wody i WC oraz pojemnika na odpady.
 8. Organizatorzy pobierają od wystawców opłatę na rzecz Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim związaną z udostępnieniem toalet i przeznaczoną na środki czystości. Wysokość opłaty każdorazowo obliczana jest w sposób następujący: 150zł/ilość wystawców=wysokość opłaty indywidualnej.
 9. Wystawcy pod groźbą kary wynikającej z art. 145 Kodeksu Wykroczeń, zobowiązani są do utrzymania nienagannego porządku oraz czystości na terenie Giełdy zarówno podczas jej trwania, jak też po jej zakończeniu.
 10. Na terenie Giełdy obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu.
 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie wystawców
  i kupujących oraz za szkody spowodowane przez uczestników i osoby trzecie.
 12. Miejsca do handlu i parkowania samochodów wskazują Organizatorzy.
 13. Wystawcom zabrania się:

– zajmowania powierzchni pod stoiska przed godziną 6:00 w dniu Giełdylub
w dni poprzedzające.

– umieszczania towarów w bramach wjazdowych oraz miejscach utrudniających przejazd samochodów służb ratunkowych

 1. Udział w Piotrkowskiej Giełdzie Staroci jednoznaczny jest z akceptacją
  i zobowiązaniem się do przestrzegania powyższego Regulaminu.
 2. Kwestie sporne wynikające z udziału w Giełdzie rozstrzygają wyłącznie Organizatorzy.