W dniu 5 kwietnia 2022 roku w salach piotrkowskiego Zamku dla licznie zgromadzonej publiczności odbył się wykład prowadzony przez dr Rafała Jaworskiego pt.: „Między Litwą, Polską a Rosją – Ruś Kijowska w XI – XVII w.”.
Był to trzeci wykład otwarty dotyczący historii, tradycji i kultury ukraińskiej zainicjowany przez prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofa Chojniaka oraz Pełnomocnika Rektora ds. Filii UJK, Jacka Bonarka.
Szczegóły dotyczące kolejnego wykładu podamy wkrótce.
Serdecznie zapraszamy.