Po raz kolejny z oferty piotrkowskiego Muzeum skorzystali uczniowie piotrkowskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 im. Królowej Jadwigi. To już kolejna grupa młodzieży pod opieką pani Grażyny Kuny, która uczestniczyła w lekcji muzealnej poświęconej dziejom polskiego parlamentaryzmu. O początkach polskiego sejmowania i roli Piotrkowa
w kształtowaniu się dwuizbowego parlamentu polskiego opowiadał zebranym kustosz Piotr Gajda, a uczestnicy spotkania mieli dodatkowo możliwość przymierzenia staropolskich strojów.

Przypominamy, że na zwiedzanie dawnego Zamku Królewskiego oraz lekcje muzealne (dla grup zorganizowanych) można zapisać się pod numerem telefonu: 44 646 52 72.