Na muzealnym parkanie można oglądać trzy nowe wystawy: „Tradycje chrześcijańskie w wielowyznaniowym Piotrkowie”, „Piotrków Trybunalski – współczesny” oraz „Budowanie państwowości i demokracji”. Powstały one w ramach obchodów 800-lecia Piotrkowa, których współorganizatorem jest Muzeum Historii Polski, a finansowego wsparcia udzieliło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pierwsza z nich „Tradycje chrześcijańskie w wielowyznaniowym Piotrkowie” przybliża mieszkańcom oraz gościom odwiedzającym Piotrków Trybunalski historię kościołów i klasztorów istniejących lub już nieobecnych w krajobrazie miasta. Ekspozycję dodatkowo uzupełniają informacje i stare zdjęcia nie tylko związane z tradycją chrześcijańską, ale także obrazujące inne wyznania obecne w wieloletniej historii Piotrkowa Trybunalskiego.

Ekspozycja „Piotrków Trybunalski – współczesny” umieszczona na zachodniej części muzealnego parkanu prezentuje fotografie budynków współczesnego Piotrkowa wykonane przez piotrkowskiego fotografika Dariusza Kołka.
Pośród 18 fotogramów znalazły się zdjęcia nowoczesnych bloków, gmachów użyteczności publicznej oraz widoki siedzib instytucji, które wybudowane zostały w ostatnich latach.

„Budowanie państwowości i demokracji” to trzecia z wystaw plenerowych, która zrealizowana została przez Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim we współpracy z Instytutem Badań nad Parlamentaryzmem.
Prezentacja przygotowana w postaci selektywnego kalendarium, jest próbą zasygnalizowania doniosłej roli miasta, którego historia nieodłącznie splata się z dziejami państwa polskiego. Podejmowane tu decyzje wpływały na budowanie państwowości opartej na zasadach demokracji, a miasto pełniło funkcję centrum życia politycznego i kulturalnego. Prezentacja składa się z 15 plansz, na których umieszczone zostały informacje o odbywających się w Piotrkowie sejmach, synodach i trybunałach.


Prezentacja dostępna będzie dla zainteresowanych od 3 do 30 listopada 2017 r. w tzw. „Galerii na płocie” zlokalizowanej na parkanie piotrkowskiego Muzeum od strony ul. Zamkowej.

Wszystkie trzy prezentacje zrealizowane zostały w celu poszerzenia oferty edukacyjno-patriotycznej Muzeum oraz zachowania materialnego zasobu dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu, a także wyrównanie szans w dostępie do kultury i edukacji oraz znoszenie barier ekonomicznych poprzez umożliwienie nieodpłatnego dostępu do w/w prezentacji poprzez umieszczenie ich w otwartej przestrzeni publicznej.