Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do zapoznania się z plenerową wystawą pt. „Piotrkowskimi ścieżkami do niepodległości. Legiony Polskie w Piotrkowie 1914-1917”. Ekspozycja ukazuje rolę Piotrkowa w okresie I wojny światowej jako prężnego ośrodka niepodległościowego, którego filarem były Legiony Polskie. Na wystawie przybliżone zostały dzieje instytucji oraz formacji legionowych przebywających w tym okresie w Piotrkowie. Były to m.in. Departament Wojskowy Naczelnego Komitetu Narodowego, Komenda Legionów Polskich, Komenda Grupy Legionów Polskich, 4 pułk piechoty III Brygady Legionów Polskich, 6 pułk piechoty III Brygady Legionów Polskich, pododdziały kawalerii oraz artylerii legionowej. Na wystawie, oprócz archiwalnych fotografii, można również zapoznać się z wykazem legionistów z Piotrkowa i okolic.
Wystawa przygotowana została w ramach projektu „Piotrkowskimi ścieżkami do niepodległości”, który dofinansowany został ze środków Programu Wieloletniego „NIEPODLEGŁA” na lata 2017-2021, w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Ekspozycja będzie prezentowana będzie od 3 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r. na parkanie Klasztoru OO. Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim przy ul Słowackiego 2.