Już od ćwierć wieku, corocznie 21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Poezji. Święto to ustanowione zostało przez UNESCO w 1999 r. w celu promocji czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie aby dać nowy impuls i docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie.
Warto dziś przypomnieć mało znany utwór absolwenta piotrkowskiego gimnazjum męskiego z poł. XIX w. pt.: „Śpiew historyczny o Piotrkowie Trybunalskim”. Wydany w Odessie nakładem autora, 43 zwrotkowy utwór nawiązuje do „Śpiewów historycznych” Juliana Ursyna Niemcewicza. Jest to z pewnością przejaw tęsknoty za miastem młodości oraz poetycki wyraz zainteresowań historycznych autora, który nosił się z zamiarem opracowania monografii Piotrkowa. W tym celu zwracał się z apelem do czytelników piotrkowskiego pisma „Tydzień” o nadsyłanie materiałów poświęconych dziejom miasta. Anons taki opublikowany został w 52 numerze pisma z 12(24) grudnia 1882 r. Brak niestety informacji, czy ambitny zamiar został zrealizowany. W zbiorach muzealnych znajduje się natomiast zaczynający się od słów: „A czy znasz ty bracie młody twej rodzinnej ziemi dzieje?” utwór wydany w formie broszury w 1884 r. Nadesłane materiały posłużyły zapewne do opatrzenia utworu przypisami historycznymi pozwalającymi lepiej zrozumieć poetycką treść osobom nieznającym dziejów Piotrkowa. Z całością utworu zapoznać można się korzystając np. z zasobu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej https://pbc.gda.pl/…/public…/22844/edition/42859/content
Jako ciekawostkę dodać należy, że do pierwszych strof utworu skomponowana została melodia. Jej autorem jest piotrkowski pedagog i muzyk Ignacy Jankiewicz będący też chórmistrzem zespołów wokalnych i dyrektorem Ogniska Muzycznego w Piotrkowie. Po latach opracowanie na chór mieszany napisał profesor Zygmunt Stępień – wieloletni prezes Piotrkowskiego Towarzystwa Muzycznego im. Franciszka Lessla i autor licznych opracowań i artykułów prasowych z zakresu dziejów regionu piotrkowskiego, teorii muzyki oraz historii szkolnictwa.

Mecenas Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim Polska Grupa Energetyczna

⬇️⬇️⬇️
Grupa PGE