W dniu 23 marca 2022 roku w salach piotrkowskiego Zamku odbył się wykład prowadzony przez Pełnomocnika Rektora ds. Filii UJK, dr hab. Jacka Bonarka, prof. UJK. pt.:„ Ruś-Ukraina. Trudne narodu początki”. Licznie zgromadzeni słuchacze zapoznali się z tematem prelekcji w aspekcie pojęcia kształtowania się narodu oraz pamięci wspólnej tożsamość, zakreślającej granice odczuwanej wspólnoty politycznej.
Był to drugi z cyklu wykładów otwartych dotyczących historii, tradycji i kultury ukraińskiej zainicjowanych przez prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofa Chojniaka wraz z Pełnomocnikiem Rektora ds. Filii UJK,
Jackiem Bonarkiem.
Kolejne spotkanie dotyczące historii, kultury i tradycji ukraińskiej odbędzie się 5 kwietnia (wtorek) w salach Zamku Królewskiego. Szczegóły wkrótce.
Serdecznie zapraszamy.