ℹ️👍🏰

❤️💙🧡

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim pozyskało właśnie mecenasa, którym została PGE Polska Grupa Energetyczna.
W dniu 4 sierpnia 2023 r. została zawarta umowa, która zakłada wsparcie finansowe dla piotrkowskiej placówki kulturalnej. Trzeba podkreślić, że PGE Polska Grupa Energetyczna jest jednym z największych mecenasów kultury
w Polsce. Objęcie piotrkowskiego muzeum dofinansowaniem przez PGE Polską Grupę Energetyczną pozwoli przede wszystkim intensywniej rozwijać działalność wystawienniczą oraz edukacyjną Muzeum w Piotrkowie
Trybunalskim.