W dniu 22 lutego 2023r., w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się miejskie eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. 🔥🧑‍🚒🔥
Konkurs ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz historii
i tradycji ruchu strażackiego.
W eliminacjach wzięło udział 27 uczniów szkół podstawowych
oraz ponadpodstawowych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofa Chojniaka.
Pracownice naszego muzeum – p. Natalia Dubrowin (Dział Sztuki) oraz p. Monika Cieślak (Dział Oświaty) przygotowały prelekcję dotyczącą patrona strażaków – św. Floriana.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów. 🎉🎉🎉