Powstanie styczniowe – w 160 rocznicę patriotycznego zrywu
W związku z przypadająca w tym roku 160 rocznica wybuchu powstania styczniowego , piotrkowskie Muzeum przygotowało ekspozycję przypominającą tamte wydarzenia. Na sześciu planszach zaprezentowany został bogaty materiał ikonograficzny opatrzony komentarzem odnoszącym się do tematyki poszczególnych plansz, których tytuły nawiązują do słów jednej z powstańczych pieśni.
Prezentację oglądać można w dawnym refektarzu klasztoru Bernardynów
w Piotrkowie (obecnie siedziba Oratorium im. Św. Antoniego), a następnie do końca lutego 2023 r. w krużgankach klasztornych.
Miejsce nie jest przypadkowe, bowiem to właśnie dzięki przychylności tutejszych zakonników, w klasztorze odbywały się spotkania przywódców powstańczych. Ówczesny gwardian piotrkowskiego klasztoru – o. Zefiryn Strupczewski był kapelanem partii powstańczej walczącej w okolicach Wielunia. Postać tą upamiętnia dziś tablica memorialna umieszczona przy wejściu do zakrystii.
W wyniku popowstaniowych represji władze carskie ogłosiły kasatę piotrkowskiego klasztoru. Warto też wspomnieć, że z uwagi na kłopoty lokalowe, w klasztornym refektarzu w 1915 r. miała miejsce jedna z pierwszych wystaw zorganizowanych przez utworzone w 1909 r. piotrkowskie muzeum krajoznawcze.