Trzej Królowie na zamku w Piotrkowie...
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do zapoznania się ze świąteczną ekspozycją pt.: „Trzej Królowie na zamku w Piotrkowie...” Na wystawie zaprezentowana została grafika ze zbiorów piotrkowskiego Muzeum nosząca tytuł „Pokłon trzech Króli”. Mezzotinta wykonana została prawdopodobnie według obrazu Alessandro Marchessiniego w bawarskiej pracowni miedziorytniczej Hendioniusa. Dzieło ofiarowane zostało za zasługi położone w kwestii praworządności sędziemu Trybunału Koronnego Kacprowi Grotowskiemu – podstolemu ziemskiemu, podstaroście i sędziemu grodzkiemu sochaczewskiemu z województwa rawskiego. W dolnej części grafiki, w rokokowym kartuszu wymienione zostały nazwiska wszystkich deputatów sprawujących ten urząd w latach 1756 – 1757. Datowana na połowę XVIII w. mezzotinta jest jedną z niewielu pamiątek związanych z okresem trybunalskim, które przetrwały do naszych czasów. 
Biblia określa ludzi składających dary Jezusowi mianem „Mędrców ze Wschodu”. Od III w. za sprawą myśliciela chrześcijańskiego Tertuliana rozpowszechniło się określenie Królowie. Na podstawie złożonych darów uznano, że zostały one przyniesione przez trzy osoby. Monarchów ukazywano jako przedstawicieli trzech znanych wówczas kontynentów: Europy, Afryki i Azji. Miało to symbolizować również odebranie hołdu od całej ludzkości przez nowonarodzonego Króla Królów. Zróżnicowany wiek władców symbolizować miał etapy życia ludzkiego. Swoistą symbolikę przypisywano też darom: złoto – dar dla króla, mirra – dar dla człowieka, kadzidło – dar dla Boga.
Dzięki uprzejmości Mateusza Danielczyka, pokazany został też srebrzony pojemnik na olejek mirrowy, płatki złota w butelce i samorodki złota, ziarna kadzidła – substancji otrzymywanej z krzewów występujących na terenie Afryki i Bliskiego Wschodu, a także mirra – wonna żywica otrzymywana z drzew i krzewów z rodzaju balsamowców, która do XIV w. była obok złota i drogich kamieni jednym z tradycyjnych podarków, jakie składali sobie królowie. Ponadto na wystawie zobaczyć można pochodzące ze zbiorów Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim: kadzielniczkę, XVIII wieczną naviculę – naczynie na kadzidło, szkatułkę – puszkę na kosztowności. Uzupełnieniem wystawy są XVIII wieczne archiwalia ze zbiorów piotrkowskiego Muzeum, które dotyczą działalności Trybunału Koronnego, a także kazania ks. Jakuba Filipowicza na niedzielę po Trzech Królach. Opracowany został ponadto tekst informujący o ciekawostkach, które skrywa ta grafika.
Ekspozycja dostępna będzie dla zwiedzających w grudniu 2019 r. i styczniu 2020 r. 
Przypominamy, że sale wystawowe Muzeum udostępniane są w godzinach 10.00-18.00 oprócz poniedziałków i dni poświąteczny