Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na wernisaż wystawy „Ukraina przed wiekami”, który odbędzie się 7 czerwca 2019 r. 15.00. Wystawa, przygotowana została przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie, a przedstawia zabytki odkryte na ziemiach dzisiejszej Ukrainy gromadzone przez krakowskie muzeum od połowy XIX w. do II wojny światowej. Są to zarówno przypadkowe znaleziska miłośników starożytności jak i materiał z wykopalisk prowadzonych przez archeologów. Różnorodność zabytków daje możliwość zapoznania się z historią sięgającą ponad 6 tysięcy lat. Szczególnie atrakcyjne dla zwiedzających będą z pewnością zabytki antyczne, rzadko goszczące na wystawach muzealnych.
Kolekcją zabytków archeologicznych, przedmioty przypisane protocywilizacji trypolskiej, neolityczną broń, ozdoby i broń z epoki brązu, antyczną ceramikę z Pantikapajonu, przedmioty należące niegdyś do Scytów, Sarmatów, Gotów i Połowców, wytwory kultury staroruskiej oraz zabytki późnośredniowieczne i nowożytne, możemy oglądać i podziwiać dziś dzięki darczyńcom, których sylwetki, a także szacunku jaki mieli wobec świadectw przeszłości przypomniane zostały przez pomysłodawcę wystawy Radosława Liwocha. Całość uzupełniają ilustracje z dziewiętnastowiecznych publikacji archeologicznych oraz teksty wzbogacone cytatami zaczerpniętymi z dzieł Herodota, Jordanesa, Nestora i innych.
Wystawa, której towarzyszy okolicznościowy folder, prezentowana będzie w salach wystawienniczych Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim od 7 czerwca do sierpnia 2019 r. We wszystkie niedziele wstęp do Muzeum jest nieodpłatny.