W piątek 29 grudnia 2023 r. Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim oraz Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej zapraszają na spotkanie połączone z promocją publikacji poświęconej historycznej Ziemi Sieradzkiej, w obrębie której przed laty znajdował się Piotrków.
Województwo łódzkie łączy historię kilku krain historycznych, które odegrały doniosłą rolę w historii państwa polskiego. Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizuje projekt popularyzujący historię ukształtowania się jednego z nich – Ziemi Sieradzkiej, opartej o granice XIII-wiecznego księstwa sieradzkiego,
w którym Piotrków uzyskał doniosłe znaczenie. O dorobku tej epoki opowiedzą autorzy okolicznościowej publikacji – Stanisław Muszyński i Michał Szymański.
Spotkaniu będą towarzyszyły prezentacje edukacyjne, pokaz zdjęć lotniczych wykonanych przez Marcina Krzepkowskiego, a także degustacja potraw średniowiecznych. Każdy uczestnik otrzyma ponadto bezpłatną broszurę
– album historyczny.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.00 w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim Plac Zamkowy 4. Wstęp wolny.