2 lipca 2019 roku w Muzeum w Łowiczu odbyła się sesja muzealna pt.: „Twórcy – sztuka – kolekcje. Tradycje i współczesność wycinankarstwa na obszarze województwa łódzkiego”. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz wiedzy specjalistycznej dotyczącej kolekcji wycinanek znajdujących się w zbiorach muzeów regionalnych województwa łódzkiego. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna.