Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na wernisaż wystawy „Secesja – Piękno Nieprzemijające” z kolekcji Andrzeja Papiewskiego, który odbędzie się 17 marca 2019 roku o godz. 15.00.

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim jest instytucją kultury prowadzącą bardzo różnorodną i bogatą działalność edukacyjno-popularyzatorską oraz wystawienniczą. W swych priorytetach działań muzeum stara się zaprezentować odbiorcy w sposób interesujący i przystępny zbiory własne, ale także zbiory artefaktów pochodzących z innych instytucji kultury, jak również od kolekcjonerów prywatnych, którzy z dużym zaangażowaniem przez dziesiątki lat gromadzili swoje niezwykłe kolekcje. Taką osobą jest znany łódzki kolekcjoner dr n. med. Andrzej Papiewski.  Jego bogata kolekcja zbiorów secesyjnych jest unikatem w skali kraju.

Pan Andrzej Papiewski, to postać znana przede wszystkim w środowisku medycznym – jest doświadczonym i cenionym lekarzem, chirurgiem i angiologiem. Jego zainteresowania kolekcjonerskie, były przez niego pielęgnowane i rozwijane przez długie lata. Owocem tego zamiłowania do sztuki było stworzenie wyjątkowych kolekcji posiadających niezwykłą wartość historyczną. Wśród zgromadzonych przedmiotów (oprócz secesji) należy wymienić kolekcje wiecznych piór dedykowanych Polsce i Polakom, medali o tematyce łódzkiej, odznaczeń i medali medycznych, lecz także zbiory grafik i rysunków przedstawiających autoportrety. Pasja właściciela kolekcji podparta jest głęboką wiedzą poszerzoną i uzupełnioną na studiach podyplomowych w Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie na kierunku: rysunek sztuki i antyków. Zaangażowanie dra Andrzeja Papiewskiego na niwie kolekcjonerskiej zostało dostrzeżone przez ruch kolekcjonerów. W roku 2005 przyznano mu Honorową Nagrodę Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunina-Borkowskiego. Ponadto należy zauważyć, iż pan Andrzej Papiewski to człowiek o wielkim sercu, społecznik. Pełni funkcję członka Łódzkiego Klubu Kolekcjonerów, a także wiceprezydenta Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Jest członkiem Klubu Miłośników i Kolekcjonerów Piór oraz członkiem honorowym Rotary Club Łódź-Centrum. Wśród muzealników województwa łódzkiego osoba dra Andrzeja Papiewskiego cieszy się olbrzymim szacunkiem i poważaniem, zwłaszcza patrząc przez pryzmat jego zaangażowania przy wspieraniu działalności Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział w Łodzi.

Prezentowana wystawa zatytułowana Secesja- Piękno Nieprzemijające to przedsięwzięcie o ponadczasowym przesłaniu dotykającym najwrażliwszych obszarów duszy człowieka, jego potrzebie estetyki i uwiecznienia otaczającego go świata poprzez stworzenie przedmiotów wywołujących najsubtelniejsze wrażenia, budzących refleksję o ulotności i kruchości życia.
Ekspozycja będzie prezentowana w Zamku Królewskim w Piotrkowie Trybunalskim przez ponad dwa miesiące od marca do końca maja  2019 r. Jej wybrane elementy były wcześniej przedstawiane na ekspozycjach m.in. w Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Okręgowym w Sieradzu, Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach, Galerii „Zapiecek” w Warszawie, Muzeum Regionalnym w Kutnie oraz Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.