Od dnia 1 marca w siedzibie Muzeum jest prezentowana wystawa edukacyjna pt.: „Z Budapesztu do Krakowa. Węgrzy na tronie Polskim”. Tytuł wystawy nawiązuje do węgiersko-polskich i polsko-węgierskich relacji politycznych oraz dynastycznych wiążących oba kraje na przestrzeni kilku stuleci, a ukazanych z perspektywy sylwetek władców będących wyrazicielami tych relacji. Wystawie towarzyszą warsztaty skierowane dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez pracowników Muzeum. Ekspozycja będzie czynna do maja 2017 roku. Wystawa jest organizowana w ramach obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, jak również wpisuje się w cykl przedsięwzięć związanych z obchodami 800-lecia Piotrkowa.