Niebawem półmetek wakacji. Z letniej oferty przygotowanej przez piotrkowskie Muzeum skorzystało do tej pory ponad 350 uczestników letniego wypoczynku zorganizowanego na 
terenie miasta i w okolicy.

W roku obchodów 500. lecia piotrkowskiego pałacu króla Zygmunta Starego, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi w okresie wakacyjnym warsztaty 
edukacyjno - plastyczne - „Na tronie i w koronie”. 
Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Muzeum ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu Kultura-Interwencje 2019. 
Głównym celem jest zapoznanie uczestników z dziedzictwem historycznym oraz wzmocnienie tożsamości kulturowej na poziomie lokalnym.
Przeprowadzenie warsztatów zaplanowane zostało na miesiące wakacyjne. Zajęcia składają się z części edukacyjnej – opartej o aktywne zwiedzanie zamku, oraz części plastycznej – 
związanej z samodzielną pracą twórczą w oparciu o informacje uzyskane podczas zwiedzania. 
Wyjątkową atmosferę podczas zajęć zapewniają muzealne edukatorki.
Chęć udziału w warsztatach zgłaszać można osobiście w siedzibie Muzeum Plac Zamkowy 4, telefonicznie 44 646 52 72 lub mailowo sekretariat@muzeumpiotrkow.pl  
Warsztaty „Na tronie i w koronie” w ramach programu Kultura-Interwencje realizowane będą siedzibie Muzeum do końca sierpnia 2019 r.