„Strój piotrkowski” to tytuł planszowej wystawy prezentowanej na parkanie piotrkowskiego Muzeum. Dziś elementy stroju ludowego wykorzystywane są dość rzadko. Zdarza się, że mieszkańcy regionu nie mają świadomości odrębności etnograficznej, której zewnętrznym wyrazem był właśnie strój regionalny.
Już w 1895 r. w „Tygodniku Piotrkowskim” pisano „Coraz mniej krawców umie szyć sukmany i odzież wieśniaczą. Kobiety i mężczyźni przebrani w suknie miejskie, zatracają etnograficzny charakter okolic całych, przerobieni
z polskiego włościanina w kosmopolitycznego kolonistę”.
Strój piotrkowski noszony był jeszcze na początku XX w. Obszar występowania tego ubioru ograniczony był na wschodzie doliną Pilicy, na północy granicami dawnych powiatów rawskiego i łódzkiego, na zachodzie i południu sięgały Głupic, Zawad, Poraja i Ręczna. Stroje piotrkowskie mimo elementów wspólnych posiadały lokalne odmiany: wolborską i bełchatowską. Szczególnym wyróżnikiem zarówno stroju kobiecego jak i męskiego były piękne hafty
o motywach roślinnych.
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją i korzystania z oferty piotrkowskiego Muzeum.