W związku z trwającymi przygotowaniami do uroczystości związanymi z nadaniem piotrkowskiej Farze tytułu „bazyliki mniejszej”, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim przygotowało dwie wystawy 
planszowe o tematyce związanej z historią kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła oraz odbywającymi się tam przed laty synodami duchowieństwa.
Prezentacja we wnętrzu świątyni odkrywa tajemnice świątyni związane ze zmianami bryły architektonicznej na przestrzeni wieków. Zaprezentowana zastała również fotokopia obrazu 
cechowego z końca XVI w. ze zbiorów piotrkowskiego Muzeum, na której utrwalone zostało najstarsze przedstawienie nabożeństwa w najstarszym kościele parafialnym. Warto zwrócić też 
uwagę na fotokopie stron tytułowych druków synodalnych, Rytuału piotrkowskiego, czy Biblii przetłumaczonej na język polski przez Jakuba Wujka. Przekład ten ostatecznie zaaprobowany 
został na synodzie piotrkowskim w 1607 r. Pokazane zostały również fotografie z miejsc zupełnie niedostępnych jakim jest wnętrze ossuarium znajdujące się pod kaplicą od strony 
północnej.
	Na przykościelnym parkanie zaprezentowana została natomiast wystawa plenerowa w postaci ilustrowanego kalendarium informującego o najważniejszych synodach oraz ich znaczeniu
dla historii Państwa i kościoła w Polsce. Zwyczaj odbywania w synodów kościelnych w murach piotrkowskiej fary zapoczątkował biskup 
Zbigniew Oleśnicki, który w 1435 r. zwołał zjazd duchowieństwa dla zaaprobowania prawa do tronu dla małoletniego syna Jagiełły – Władysława. Tu uchwalano też podatki od dochodów 
kościelnych na potrzeby ojczyzny, podatki na rzecz reformy Akademii Krakowskiej, a także w celu walki z reformacją. W 1530 r. abp Jan Łaski zwołał synod w sprawie zaprowadzenia 
karności wśród duchowieństwa świeckiego i zakonnego. Poruszony został też problem szerzącej się
 reformacji. Kilka lat później zaakceptowano tu ostateczną redakcję wydania zbioru tzw.: „Statutów Łaskiego”, a Marcin Kromer wygłosił mowę „O godnym sprawowaniu urzędu kapłańskiego” 
W 1551 r. w kościele farnym kardynał Stanisław Hozjusz ogłosił zarys „Confessio fidei catholicae christianae”. Potępione zostało wówczas dzieło Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
„O naprawie Rzeczypospolitej” W 1577 r. przyjęte zostały uchwały soboru trydenckiego, które obowiązywać miały odtąd w całym kraju. W 1628 r. ostatni synod do Piotrkowa zwołał prymas 
Jan Wężyk. Wówczas Jan Foks, archidiakon krakowski, ułożył nowy rytuał kościelny zwany „piotrkowskim”.
Wystawy, które powstały w celu podkreślenia doniosłego znaczenia historycznego dawnego kościoła
królewskiego w Piotrkowie prezentowane będą do końca września 2019 r.