Zaproszenie do bezpłatnego skorzystania z oferty wystawienniczo-edukacyjnej

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, chcąc upamiętnić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, przygotowało dla szkół z terenu miasta Piotrkowa specjalnie dedykowaną ofertę edukacyjno-wystawienniczą. Składa się na nią komplet dziesięciu plakatów przedstawiających sylwetki wybitnych postaci związanych z Piotrkowem i jednocześnie mających istotny wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Forma, jak i treść plakatów pozwala na ich ciekawe zaaranżowanie i wyeksponowanie w przestrzeni szkolnej. Projekt stanowi interesujące i spójne tematycznie przywołanie tych elementów historii regionu piotrkowskiego, które wpisują się w dzieje najnowsze Polski, a które mogą zachęcić młodzież piotrkowskich szkół do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy historycznej.

Projekt nosi tytuł: „Piotrkowskimi ścieżkami do niepodległości” i jest realizowany w ramach wieloletniego programu dotacyjnego pn. „Niepodległa”.

Piotrkowskie Muzeum każdej ze szkół z terenu miasta, udostępni bezpłatnie pakiet dziesięciu plakatów. Akcja będzie trwała do 17 grudnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje:

m.piotrowska@muzeumpiotrkow.pl

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Piotrowska