Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na wystawę: „Starodruki i książki pomocą naukową”.
Prezentowane wydawnictwa obejmują kilkadziesiąt starodruków
i unikatowych pozycji książkowych. Znajdują się wśród nich zarówno pozycje z XVI, XVII, XVIII, XIX i XX w. jak również wydawnictwa z XVI i XIX w., które w formie reprintów ukazały się w XX i XXI w. Są wśród nich m.in. „Opisy zabytków i starożytności…” wykonane w latach 1844-1855 przez komisję kierowaną przez piotrkowianina – Kazimierza Stronczyńskiego uznanego za pierwszego inwentaryzatora zabytków na ziemiach polskich oraz ojca nauk pomocniczych historii. Opracowanie po raz pierwszy wydane zostały dopiero w 2011 r.
Celem wystawy jest przybliżenie odbiorcom zbiorów specjalistycznej biblioteki muzealnej oraz woluminów ze zbioru archiwaliów, wśród których znajdują się pozycje o wyjątkowej wartości naukowej. Mogą one stanowić istotną pomoc dla badaczy historii, regionalistów i nauczycieli zajmujących się edukacją historyczną na różnych poziomach nauczania.
Książka służy do czytania, a nie do oglądania, dlatego zapraszamy do korzystania ze zbiorów biblioteki Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, wśród których znajdują się unikatowe pozycje z zakresu nauk humanistycznych i regionaliów.
Wystawa udostępniana będzie dla zwiedzających na przełomie listopada i grudnia 2017 roku.