W czwartek tj. 10 maja 2018 roku, w salach Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się konferencja współorganizowana z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct pt. „Dziedzictwo kulturowe Europy– pamięć i ochrona”. Podczas konferencji wygłoszone zostały odczyty
dotyczące wybranych aspektów dziedzictwa kulturowego Piotrkowa i okolic
– Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, roli i zadań archiwów państwowych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego – Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, mediateki – repozytorium dziedzictwa kulturowego Piotrkowa Trybunalskiego – Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim, ochrona dziedzictwa kulturowego w muzeach – Muzeum Sztuki w Łodzi.
Uczestnicy konferencji mieli również możliwość wzięcia udziału w quizie z nagrodami przygotowanym przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct.
Ponadto konferencji towarzyszyła wystawa pn. „Dziedzictwo kulturowe regionu łódzkiego” przygotowana przez członków Piotrkowskiego Towarzystwa Fotograficznego Fcztery.