W czwartek tj. 10 maja 2018 roku, w salach Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się konferencja współorganizowana z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct pt. „Dziedzictwo kulturowe Europy– pamięć i ochrona”. Podczas konferencji wygłoszone zostały odczyty
dotyczące wybranych aspektów dziedzictwa kulturowego Piotrkowa i okolic
– Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, roli i zadań archiwów państwowych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego – Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, mediateki – repozytorium dziedzictwa kulturowego Piotrkowa Trybunalskiego – Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim, ochrona dziedzictwa kulturowego w muzeach – Muzeum Sztuki w Łodzi.
Uczestnicy konferencji mieli również możliwość wzięcia udziału w quizie z nagrodami przygotowanym przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct.
Ponadto konferencji towarzyszyła wystawa pn. „Dziedzictwo kulturowe regionu łódzkiego” przygotowana przez członków Piotrkowskiego Towarzystwa Fotograficznego Fcztery.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek