Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na wystawę pt.: „Polska Tradycje parlamentaryzmu do 1791 r.”
Wystawa przygotowana została pod patronatem Ewy Tomaszewskiej posła do Parlamentu Europejskiego.
Ekspozycja pokazuje demokratyczny dorobek Państwa Polskiego, a obejmuje okres od statutów wiślicko-piotrkowskich po Konstytucję 3 Maja.
Celem wystawy jest pokazanie dorobku Polski w zakresie rozwoju demokracji i parlamentaryzmu, w którym niebagatelną rolę odegrał też Piotrków.
To właśnie w naszym mieście w 1493 r. doszło do ukonstytuowania się dwuizbowego parlamentu polskiego. Piotrkowski pałac zygmuntowski określano natomiast mianem „siedziby warownej senatu”.
Wystawa prezentowana będzie w salach piotrkowskiego Muzeum od 27 lipca 2017 do lutego 2018 r.
Zapraszamy do korzystania z oferty Muzeum.