Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dofinansował zadanie  „Zakup, dostawa i montaż telewizyjnego systemu dozorowego w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim”

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim otrzymało dofinansowanie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w programie Ochrona zabytków 2021 w wysokości 60.000,00 zł na zakup, dostawę i montaż telewizyjnego systemu dozorowego.

Siedziba Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim to niezwykle ważny świecki zabytek kultury i dziejów parlamentaryzmu polskiego, znajdujący się na Szlaku Wielu Kultur, dużym kulturotwórczym projekcie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Wzrost ruchu turystycznego w obrębie Szlaku, zwiększająca się ilość zwiedzających Stare Miasto stanowią coraz to nowe wyzwania dla instytucji. Dzięki telewizyjnemu systemowi dozorowemu zwiększymy bezpieczeństwo zarówno osób zwiedzających zabytkową nieruchomość, jak i zbiorów muzealnych zlokalizowanych na salach wystawienniczych i w magazynach. Telewizyjny system dozorowy wpłynie zatem zarówno na zwiększenie dostępności placówki dla zwiedzających, jak i na wzrost bezpieczeństwa w newralgicznych obszarach związanych bezpośrednio z grupami wiekowymi odbiorców działalności Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, jak również przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ogólnego – pojmowanego jako jedna z ważnych składowych funkcjonowania instytucji w określonym środowisku. Po zakończeniu inwestycji społeczna funkcja obiektu nie ulegnie zmianie. Muzeum pozostanie instytucją kultury realizującą zadania statutowe w obszarze wskazanym ustawą o muzeach.