W dniu 1 września 2019 r. przedstawiciele Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz przedstawiciele Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim złożą kwiaty na grobie gen. bryg. Ludwika Czyżewskiego, obrońcy września 1939 roku, dowódcy 2 pułku piechoty Legionów, wchodzącego w skład Armii „Łódź”, uczestnika krwawych walk na ziemi piotrkowskiej w ramach Grupy Operacyjnej „Piotrków”, w okolicach Rozprzy, a także bitwy pod Borowskimi Górami (Borowską Górą), późniejszego obrońcy Modlina, a także aktywnego członka ZWZ/AK. Gen. bryg. Ludwik Czyżewski zmarł w dniu 25 marca 1985 r. we Wrocławiu. Został pochowany na piotrkowskim Starym Cmentarzu. 

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim w związku ze zbliżającą się 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej zachęca mieszkańców Piotrkowa oraz najbliższych okolic do zwiedzenia Muzeum w Piotrkowie oraz Oddziału Muzeum w Polichnie w celu zapoznania się z trzema wystawami upamiętniającymi wybuch II wojny światowej oraz walk z okupantem.

W Oddziale Muzeum w Polichnie znajdują się dwie interesujące wystawy stale. Pierwsza, zatytułowana „Walka o Rzeczpospolitą w latach 1939-1956” jest poświęcona okresowi II wojny światowej oraz pierwszym latom powojennym. Na wystawie zgromadzono pamiątki ze wspomnianego okresu, obejmujące broń oraz umundurowanie żołnierza polskiego, a także dokumenty, zdjęcia oraz artefakty życia codziennego odzwierciedlające realia funkcjonowania piotrkowian w czasie okupacji niemieckiej, a następnie pierwszych lat powojennych.Wystawa w treścii formie jest nawiązaniem do wystaw tradycyjnych, na których podstawową rolę odgrywa eksponat będący medium przekazu treści wydarzeń z danego okresu historycznego.

Druga wystawa, będąca w istocie grą edukacyjną jest efektem realizacji programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze wspierania działań muzealnych. Tytuł tej wystawy to: „Meandry historii. Z prądem czy pod prąd? Historia wskaże Ci drogę.” Dzięki zastosowaniu na wystawie sprzętu multimedialnego oraz odpowiednio dobranych eksponatów, zwiedzający uzyskuje możliwość wzięcia udziału w jednej z wybranych przez siebie ścieżek. Wejście w interakcję z postawami moralnymi, etycznymi i jednocześnie realiami wyborów, jakich na co dzień musieli dokonywać zwykli ludzie chcący przeżyć, walczyć, albo przetrwać za cenę nieetycznego postępowania. Zastosowanie multimediów oraz odpowiednich eksponatów umożliwia zwiedzającym postrzeganie II wojny światowej nie z perspektywy dat ale przez pryzmat dylematów zwykłego człowieka, który niejednokrotnie stawał wobec wyborów decydujących o życiu bądź śmierci jego i jego najbliższej rodziny.

Ponadto w celu upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Oddziale Muzeum w Polichnie została przygotowana specjalna oferta edukacyjna dla szkół obejmująca lekcje z następujących tematów:

1. Życie codzienne pod okupacją niemiecką.

2. Propaganda niemiecka podczas II wojny światowej i metody walki z nią.

3. Uzbrojenie Wojska Polskiego w II Rzeczpospolitej.

4. Rola Piotrkowa i piotrkowian w kształtowaniu się struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

Oddział Muzeum w Polichnie zachęca także do udziału młodzieży szkolnej w grze edukacyjnej „Meandry historii. Z prądem czy pod prąd? Historia wskaże Ci drogę.”

Oddział Muzeum jest czynny we wtorki, środy, czwartki i soboty od godziny 10.00 do 16.00. W niedzielę od godziny 10.00 do 15.00, a w piątek do godziny 17.00. Wstęp do Muzeum jest wolny.

W siedzibie Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim jest dostępna dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego wystawa czasowa nosząca tytuł:  „Dzieje i zagłada gminy żydowskiej w Piotrkowie” której znaczną część poświęcono m.in. utworzeniu pierwszego w okupowanej Europie getta w Piotrkowie. Powstało ono na mocy rozporządzenia Nadburmistrza i Komisarza Miasta Piotrkowa Drechsela z dnia 5 października 1939 r.  Getto początkowo mieściło się w 182 domach, obejmowało swym zasięgiem 28 ulic. W lutym 1942 r. ograniczono powierzchnię do 24 ulic. W dniu 31 marca 1942 r. wydano rozporządzenie nakazujące przeniesienie się na teren getta Żydom zamieszkałym poza jego obrębem. a początku istnienia getta przetrzymywano w nim 9 376 osób. Byli to głównie mieszkańcy Piotrkowa. Na przełomie 1939 i 1940 r. zaczęto przewozić do getta piotrkowskiego Żydów z Łodzi i miejscowości podłódzkich, a także Poznania, Gniezna, Bydgoszczy, Nakła, Szubina i Kalisza. Do połowy 1940 r. przywieziono tutaj 4 770 Żydów. W chwili likwidacji getto piotrkowskie liczyło już ok. 29 tys. osób. Blisko 3 tys. pozostało do 1944 r. w tak zwanym „małym getcie”. Getto piotrkowskie zlikwidowano w dniach od 15 do 21 października 1942 r. W okresie od lipca do września 1942 r. Niemcy rozstrzelali w lasach rakowskich 60 osób. Podczas likwidacji getta ok. 22 tys. osób wywieziono do niemieckiego obozu zagłady w Treblince. 150 osób rozstrzelano, a pozostałych – w łącznej liczbie 2,4 tys. – zamknięto w obozach pracy. Ostatni z tych obozów wywieziono do Niemiec.

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim w terminie od 1 września do 30 kwietnia jest czynne we wtorki w godzinach 10.00-16.00, środy, czwartki, piątki w godzinach 10.00-15.00, w soboty w godzinach 10.00-16.00, w niedzielę w godzinach 10.00-15.00. Natomiast w poniedziałki oraz dni poświąteczne Muzeum jest nieczynne.