Co wiemy o polskim godle, Mazurku Dąbrowskiego i narodowych barwach? Na te i inne pytania odpowiada ekspozycja prezentowana na parkanie przy klasztorze OO. „Bernardynów Bernardyni Piotrków.

Symbolami narodowymi Rzeczypospolitej Polskiej są: godło – Orzeł Biały, barwy biało-czerwone oraz hymn – Mazurek Dąbrowskiego. Zapisy na temat symboli znajdują się w Konstytucji RP oraz Ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Symbole narodowe podlegają ochronie prawnej, co oznacza, że obowiązkiem każdego Polaka, urzędów, instytucji i organizacji działających na terenie Polski jest otaczanie ich najwyższym szacunkiem i czcią.
Wystawa przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy.