Chcielibyśmy poinformować Państwa, że nasz muzealny projekt pn. „ Piotrkowskimi ścieżkami do niepodległości” dostał dofinansowanie z programu „Niepodległa”, dzięki czemu będziemy mogli realizować kolejne interaktywne zadania związane z historią Polski i Piotrkowa. Projekt przewiduje m.in. szereg spacerów edukacyjno- historycznych po miejscach istotnych dla tradycji walk o niepodległość, a znajdujących się na terenie Piotrkowa, na które już Państwa zapraszamy! W najbliższym czasie podamy więcej informacji dotyczących całego przedsięwzięcia.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programy Dotacyjnego „Niepodległa”.