Jest Nam niezmiernie miło zaprosić Państwa na wystawę „100-lecie „Cudu nad Wisłą” przygotowaną wspólnie z zaprzyjaźnioną instytucją, czyli Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną zachowane w zbiorach obu placówek pamiątki związane z wojną polsko-bolszewicką. Na ekspozycji znajdą się plakaty, odznaczenia i dokumenty związane z Piotrkowem i mieszkańcami naszego miasta i powiatu – uczestnikami walk w latach 1919-1921, a także broń i wyposażenie żołnierzy Wojska Polskiego. Z uwagi na to, że Piotrków był miejscem formowania się i stacjonowania kilku jednostek wojskowych: 26 pułku piechoty, 2 pułku piechoty legionów, 202 pułku piechoty Armii Ochotniczej, ważne stało się przybliżenie najważniejszych wydarzeń związanych z działaniami bojowymi wymienionych jednostek wojskowych. To samo dotyczyło 25 pułku piechoty, który po działaniach w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-rosyjskiej, przybył do Piotrkowa w październiku 1921 roku, a miasto zostało siedzibą garnizonu tego pułku do września 1939 roku.
Doskonałymi i unikalnymi są eksponaty wypożyczone do wystawy z Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, a związane z Błękitną Armią generała Józefa Hallera.

Ekspozycja będzie czynna dla zwiedzających od dnia 14 sierpnia 2020 roku.