Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, że Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło wyniki naboru w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim otrzymało dotacje w wysokości 10 250,00 zł na realizację projektu p.n. „1920-2020 Uczcijmy pamięć o tych dniach”.

Projekt zakłada prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach, druk wydawnictwa okolicznościowego, wykonanie plakatu okolicznościowego oraz widowiska historycznego Retro raut u Piłsudskiego.

Działania realizowane będą w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego i Polską Fundacją Kultury i Rozwoju.

„Koalicje dla Niepodległej” to system małych dotacji przeznaczonych dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych, które realizują projekty wraz z partnerami. Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania w założeniu mają wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Projekt będzie realizowany od 3 sierpnia 2020 roku do 20 października 2020 roku.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Roundcube Webmail :: Fwd: Re: Logo – koalicjanci, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim  www.niepodlegla.gov.pl [1]