Wkraczając w drugie stulecie istnienia harcerstwa w Polsce Muzeum
w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na otwarcie wystawy

„Całym życiem! 110 lat harcerstwa na ziemiach piotrkowskich”, które odbędzie się w sobotę, 12 marca 2022 r., o godz. 15.00.

       Wystawa przygotowana została we współpracy z Komendą Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Piotrków Trybunalski i 1 Piotrkowskim Szczepem Drużyn Harcerskich „Opoka”.

       Głównym celem wystawy jest upamiętnienie trzech ważnych rocznic: 110 rocznicy powstania harcerstwa, 100 rocznicy powołania Hufca ZHP Piotrków Trybunalski i 35 rocznicy powołania pierwszego niezależnego środowiska przynależącego do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 1 Piotrkowskiego Szczepu Drużyn Harcerskich „Opoka”. Nadmienić należy, że rok harcerski 2021/2022 ogłoszony został rokiem 100-lecia Hufca ZHP Piotrków Trybunalski.

         Ekspozycja  ma również na celu zaprezentowanie mieszkańcom idei
i działań organizacji jaką jest Związek Harcerstwa Polskiego oraz jego działalność na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Ważnym aspektem przy jej tworzeniu było uwzględnienie harcerskiej spuścizny oraz  ponadczasowych wartości charakteryzujących harcerski system wychowawczy. Do głównych zadań Muzeum należy pielęgnowanie pamięci o przeszłości lokalnej, a jedną
z najpiękniejszych kart w historii miasta jest właśnie historia piotrkowskiego harcerstwa.

         To również historia i życie wielu mieszkańców naszego miasta stąd na wystawie odnaleźć można dokumenty, kroniki i pamiątki harcerskie pokazujące działalność piotrkowskich środowisk harcerskich. Ciekawy element stanowić będzie zaaranżowane obozowisko harcerskie przywołujące niejednokrotnie miłe wspomnienia związane z przygodą jaką można było przeżyć w szeregach Związku Harcerstwa Polskiego.


Serdecznie zapraszamy.
Czuwaj!