🌲🌲 Dziś obchodzimy Dzień Leśnika 🌲🌲

Warto zatem przy tej okazji przypomnieć zasłużoną postać piotrkowianina Walentego Koleczko. Był on uczestnikiem powstania styczniowego. Po upadku powstania przebywał w Austrii, gdzie wstąpił na praktykę leśną, którą zakończył zdaniem egzaminów państwowych. Piastował funkcje adiunkta leśnego, a jednocześnie przez 3 lata podnosił swoje kwalifikacje na wykładach w Farandt. Po uzyskaniu zgody na ponowne osiedlenie się na terenie Królestwa Polskiego, pracował jako leśnik na terenie Kongresówki, Litwy i Wołynia.

W 1912 r. przeniósł się do Piotrkowa, w którym przebywał aż do śmierci 15.04.1938 r. Wydawał w tym czasie wiele broszur
i publikował artykuły w czasopismach fachowych i tygodnikach. Był autorem haseł w Encyklopedii Rolniczej oraz licznych opracowań poświęconych gospodarce leśnej.

Walenty Koleczko brał czynny udział w życiu społecznym
i politycznym miasta. Był jednym z inicjatorów posadzenia
w piotrkowskim parku Księcia Józefa Poniatowskiego tzw.: „Dębu Wolności”.
W późniejszym czasie działaczem społecznym, niepodległościowym, dobroczyńcą oraz malarzem amatorem.

Za niewątpliwe zasługi związane z leśnictwem, w tym m.in. prace popularyzujące tematykę leśną i agrarną, otrzymał liczne listy pochwalne oraz odznaczenia.

W uznaniu zasług dla rozwoju leśnictwa, Walenty Koleczko otrzymał od Głównej Dyrekcji Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego patent technika leśnego. W 1911 r. w Lublinie na Zjeździe Leśników Polskich nadany został mu zaszczytny tytuł Nestora Leśników Polskich.

W zbiorach piotrkowskiego Muzeum znajdują się pamiątki po tym weteranie 1863 r. oraz publikacja wspomnieniowa „Dla Ciebie Polsko dla Twej wolności
i chwały”, a także dwa spośród trzech zachowanych obrazów, które „ręką własna namalował”.

Więcej wiadomości na temat tej zasłużonej osoby znaleźć można również
w artykułach: Walenty Koleczko – powstaniec, leśnik

i malarz oraz Tajemnice pewnego obrazu, które ukazały się
w Badaniach nad dziejami regionu piotrkowskiego, zeszyt 7 i zeszyt 8. Wydawnictwa dostępne są do nabycia w kasie muzealnej Muzeum
w Piotrkowie Trybunalskim w cenie 5 i 10 zł.