W dniu Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych na prośbę nauczyciela historii p. Michała Gałasa z ZSP 6 w Piotrkowie Trybunalskim, przeprowadzona została lekcja okolicznościowa dla uczniów klasy II P. Podczas spotkania, w oparciu
o prezentację multimedialną, przybliżone zostały w ujęciu regionalnym wydarzenia z najnowszej historii Polski. Nawiązywały one do działalności
tzw. „małej dywersji” i żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Omówiono też metody rozpracowywania niepodległościowych środowisk podziemia antykomunistycznego oraz sposoby upamiętnienia tamtych wydarzeń.
Podjęte działania są jedną z form popularyzacji historii regionalnej, które realizuje Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim w oparciu o materiały wspomnieniowe, fotografie dokumentalne i archiwalia.