Przełom sierpnia i września, to czas podpisania tzw. „porozumień sierpniowych”, które zawarte zostały po fali strajków przez rząd Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) z komitetami strajkowymi powstałymi w 1980 r. 30 sierpnia podpisano porozumienie w Szczecinie, 31 sierpnia w Gdańsku, 3 września 1980
w Jastrzębiu-Zdroju, 11 września w Hucie Katowice (Dąbrowa Górnicza).

Porozumienia gwarantowały powołanie nowych, samorządnych związków zawodowych, które byłyby autentycznym reprezentantem klasy pracującej.
W zakresie gospodarki władze zobowiązały się opublikować główne założenia reformy i stworzyć warunki do publicznej dyskusji nad nią. Dało to początek trwającemu 15 miesięcy okresowi względnej wolności w komunistycznym państwie. Ruch robotniczy i społeczny przekształcił się natomiast w dziesięciomilionowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Okres wolności Polaków zakończony został stanem wojennym w latach
1981–1983. Sierpień 1980 r. stał się impulsem do przemian systemowych,
które w ostateczności doprowadziły do upadku PRL i innych krajów tzw. „demokracji ludowej” z bloku wschodniego, odzyskania suwerenności przez Polskę i powstania III Rzeczypospolitej.

W zbiorach piotrkowskiego Muzeum znajduje się min. nadzwyczajny dodatek do periodyku „Solidarność Ziemi Łódzkiej”, który przed laty był w posiadaniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” działającej przy tej placówce, a także pismo „Solidarność Piotrkowska” redagowane przez Zarząd Regionu działający
w naszym mieście oraz wydany w tzw. „drugim obiegu” tomik wierszy z tamtego okresu zawierający m.in. wiersz pt. „Postulat 22”.

Zainteresowani innymi sierpniowymi wydarzeniami, mogą zapoznać się również z plenerową wystawą pt. „Nie zapomnijcie tamtych dni sierpniowych…”, która jeszcze przez kilka najbliższych dni prezentowana będzie na parkanie klasztoru OO. Bernardynów w Piotrkowie.