Już od najbliższej niedzieli (18.06.2023) Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim oraz Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia PZŁ Piotrkowskiego Okręgu Łowieckiego zapraszają na wystawę z okazji jubileuszu 100-lecia Zjednoczonego Łowiectwa Polskiego ” Łowiectwo – Nasza pasja w stulecie Polskiego Związku Łowieckiego”.

Pod Patronatem Honorowym

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofa Chojniaka
Łowczego Krajowego PZŁ Pawła Lisiaka 

Wystawę będzie można oglądać do 30 września 2023 roku.
Serdecznie zapraszamy
100 lat Polskiego Związku Łowieckiego to opowieść o budowaniu państwa polskiego, jego przyrody i dziedzictwa narodowego. Po 123 latach niewoli
i działań wojennych kraj i polski ekosystem są zdewastowane.
Odbudową państwa zajmują się ówczesne elity, które w większości wywodzą się z ziemiaństwa, dla którego łowiectwo jest stylem życia i myślenia.
W 1923 roku myśliwi zrzeszeni w pierwszych towarzystwach łowieckich na ziemiach polskich podpisują w Warszawie akt, na mocy którego powstaje Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich, który w 1936 roku przyjmuje ostatecznie nazwę Polski Związek Łowiecki. Na jego czele staje hrabia Juliusz Bielski. Świadomi i zorganizowani myśliwi przystępują do odbudowy polskiej przyrody. Kolejne pokolenia odnawiają polską faunę, przywracają bioróżnorodność, chronią gatunki od wyginięcia i budują model łowiectwa, który staje się jednym z najlepszych w Europie i na świecie.
Polski Związek łowiecki to organizacja, która liczy ponad 120 000 członków zrzeszonych w 49 Okręgach Łowieckich,
z czego prawie 5 000 stanowią kobiety. Wraz z rosnąca świadomością społeczną dotyczącą ekologii, w szeregi Zrzeszenia co rocznie wstępuje kilka tysięcy osób, które chętnie włączają się w wiele akcji służących zachowaniu
i ochronie rodzimego ekosystemu.
W wyniku nowego podziału administracyjnego kraju w roku 1975 i utworzenia województwa piotrkowskiego zmodernizowaniu uległa również organizacja łowiectwa. W roku 1976 powołano Wojewódzką Radę Łowiecką (WRŁ)
i Zarząd Wojewódzki (ZW) PZŁ, które zatroszczyły się o zwierzostany i wszystkie sprawy związane z łowiectwem na terenie nowo utworzonego województwa.
1 stycznia 2000 roku dotychczasowa WRŁ i ZW PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim zostały przekształcone w Okręgową Radę Łowiecką (ORŁ) i Zarząd Okręgowy (ZO) PZŁ. Od 2018 roku nadzór nad działalnością
kół łowieckich sprawuje Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim. Koła łowieckie okręgu piotrkowskiego PZŁ w liczbie 66 działają na terenie 6 powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego i tomaszowskiego. Gospodarka łowiecka prowadzona jest
w 112 obwodach łowieckich. Powierzchnia okręgu to 671 580 ha, z czego 28,9%
to obwody leśne.
Wystawa „ Łowiectwo – nasza pasja w stulecie Polskiego Związku Łowieckiego”
przygotowana została ze zbiorów kolekcjonerów Wojskowego Koła Łowieckiego „Hubal”w Tomaszowie Mazowieckim, Izby Regionalnej Zwyczajów Łowieckich
w Czańcu – płk. dr. Waldemara Komendy i Józefa Kukuły oraz Zarządu Okręgowego PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim.
Na ekspozycji prezentowana jest częśćjednej z największych w Polsce prywatnych kolekcji myśliwskiej broni palnej czarno-prochowej z przełomu XVIII i XIX wieku ze zbiorów p. Józefa Kukuły, właściciela i kustosza Izby Regionalnej Zwyczajów Łowieckich w Czańcu. Około 50 egzemplarzy pozwala prześledzić historię rozwoju różnych systemów broni europejskiej: od pochodzących z połowy XVIII wieku karabinów skałkowych przez strzelby
z zamkami holenderskimi i kapiszonowymi. Płaskorzeźbiona, inkrustowana misternie grawerowana broń myśliwska często jest przedmiotem o dużej wartości artystycznej, przypominającym o kunszcie dawnych rzemieślników, przenosząc zwiedzających w atmosferę nieistniejących już dworów i pałaców.
Ponadto ozdobą wystawy są plansze edukacyjno – poglądowe przedstawiające i opisujące profesjonalnie spreparowane okazy zwierząt, drapieżników i ptaków łownych. Liczne puchary i statuetki przedstawiają osiągnięcia myśliwych piotrkowskiego okręgu łowieckiego w strzelectwie myśliwskim, zawodach kynologicznych i dokonania myśliwskiego zespołu muzycznego „Rabiec”.
Dopełnieniem wystawy jest gabinet myśliwski płk. dr. Waldemara Komendy,
w którym znajduje się między innymi: kolekcja około 500 odznak i medali o tematyce łowieckiej oraz liczne akcesoria myśliwskie. Wśród kolekcji znajduje się kompletny zbiór odznak
z „Hubertusa Spalskiego”, odznaki i medale kół wojskowych, odznaki polsko –amerykańskiego klubu łowieckiego „Ostoja”
ze Stanów Zjednoczonych oraz liczne odznaki jubileuszowe kół łowieckich wykonane ze srebra i sygnowane; trofea łowieckie, broń myśliwska oraz spreparowany okaz woła piżmowego.