W ostatnim czasie wystawę poświęconą piotrkowskiemu harcerstwu odwiedzili harcmistrz Barbara Ferster i podharcmistrz Karol Grzybczyński. Pani Barbara
w latach 1955-1961 prowadziła działalność jako instruktor harcerski, drużynowa zuchów oraz instruktor Komendy Hufca ZHP w Piotrkowie. Pan Karol działał natomiast w piotrkowskim hufcu ZHP w latach 1958-1968 jako instruktor drużynowy i współtwórca Młodzieżowej Służby Ruchu. Nasi goście zapoznali się z wystawą. Szczególne zainteresowanie wzbudziła  zwłaszcza kronika, która pozwoliła przywrócić pamięć o latach harcerskiej służby spędzonych
w Piotrkowie.
Wystawę oglądać można do 3 maja włącznie.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ekspozycją i przypominamy, że Muzeum można zwiedzać od wtorku do niedzieli w godzinach 10 – 18 (przerwa na dezynfekcje pomieszczeń od 13 do 14).