Konstytucja 3 Maja – Duma Piotrkowa, to tytuł plenerowej wystawy przygotowanej przez Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, która prezentowana jest na parkanie przy ul. Zamkowej. Na sześciu planszach zaprezentowane zostały postacie i wydarzenia związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja. Znalazły się wśród nich informacje dotyczące Stanisława Konarskiego, który stworzył podwaliny pod kształcenie młodzieży w duchu odpowiedzialności za losy kraju. Przykładem takich postaw są absolwenci piotrkowskiego kolegium pijarskiego: Tomasz Maruszewski i Józefem Pawlikowski. Najważniejszą postacią pozostaje jednak związany z Piotrkowem marszałek Sejmu Wielkiego – Stanisław Małachowski.
Plenerowa wystawa powstała we współpracy z Biblioteką Sejmową
w Warszawie i Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim.