PAMIĘTAJ O KWEŚCIE

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim zachęca do wsparcia kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. Zbiórka organizowana jest już po raz
35. przez Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego. Trwa rekrutacja wolontariuszy zainteresowanych kwestowaniem przy bramach piotrkowskich cmentarzy. Chętni proszeni są o przesłanie deklaracji udziału w kweście  na adres TPPT: tp-pt@wp.pl. W zgłoszeniu należy wpisać propozycję daty i godzin prowadzenia zbiórki oraz swój e-mail i numer telefonu. Zgłoszenia przyjmowane są też telefonicznie pod numerami: 601-949-597 lub 697-502-555.

Termin zgłoszeń mija 17 października.

Tegoroczna zbiórka zaplanowana została na: 30-31 października i 2 listopada 2022 (niedziela, poniedziałek, środa) w godz. od 9.00 do 16.00 oraz 1 listopada (wtorek) w godz. 09:00 – 17:00.

Kwestę wesprzeć można również wpłatą na konto Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego: Bank PKO BP S.A. 07 1020 3916 0000 0602 0100 0371
z dopiskiem z dopiskiem „XXXV KWESTA – 2022”.

Od społecznej ofiarności zależy los jednej z najpiękniejszych nekropolii regionu, która pozostaje jednocześnie świadectwem dziejów Piotrkowa Trybunalskiego.