Wczoraj w salach piotrkowskiego Zamku dla licznie zgromadzonej publiczności odbył się wykład prowadzony przez dr Martę Walak
pt.: „Ukraina na drodze ku niepodległości. Ukraiński ruch narodowowyzwoleńczy od II połowy XIX wieku do wybuchu II wojny światowej”.
Był to czwarty wykład otwarty dotyczący historii, tradycji i kultury ukraińskiej zainicjowany przez prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofa Chojniaka oraz Pełnomocnika Rektora ds. Filii UJK, Jacka Bonarka.
Szczegóły dotyczące kolejnego wykładu podamy wkrótce.
Serdecznie zapraszamy.