Do 31 sierpnia 2016 r. można oglądać wystawę p.t. „Piotrkowianie w powstaniu warszawskim”.
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do zapoznania się z plenerową ekspozycją prezentowana na parkanie muzealnym. Prezentacja poświęcona została mieszkańcom Piotrkowa, którzy wzięli udział w powstaniu warszawskim. Biogramy bohaterów zostały opracowane przez doktora Piotra Stanka z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu.
Powstanie warszawskie w sposób bezpośredni dotyczyło wielu piotrkowskich rodzin, które po II wojnie światowej osiadły na ziemi piotrkowskiej. Jako przykład można podać rodzinę Teofila Budzanowskiego. Podczas powstania warszawskiego walczył w Śródmieściu. Razem z nim w powstaniu brała udział trójka jego dzieci – synowie Andrzej i Tadeusz oraz córka Maria. Po zakończeniu wojny Budzanowski pracował w szkolnictwie. Początkowo związał się z Tomaszowem, a następnie Piotrkowem, gdzie był dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego.
Piotrkowian biorących udział w powstaniu warszawskim odnaleźć można też w Grupie Kampinos. Do Piotrkowa, po klęsce oddziałów Grupy Kampinos w bitwie pod Jaktorowem, przybył z oddziałem – ówczesny porucznik Adolf Pilch – cichociemny, który wraz ze swoimi 80 żołnierzami dołączył do 25. pp AK Ziemi Piotrkowsko-Opoczyńskiej Podokręgu Piotrków.
Pośród rdzennych warszawiaków, którzy osiedlili się w Piotrkowie nie brakowało nauczycieli, aktorów czy muzyków, którzy w pierwszych latach po wyzwoleniu współtworzyli życie kulturalne naszego miasta.
Warto zwrócić uwagę, że miejsce prezentacji wystawy nie jest przypadkowe, bowiem zamek królewski w Piotrkowie był tymczasową siedzibą ZG PCK od października 1944 do stycznia 1945 r. Na elewacji znajdującej się obok piotrkowskiego zamku kamienicy użytkowanej dziś przez Muzeum, znajduje się pamiątkowa tablica, która ufundowana została w 2004 r. przez Miasto Piotrków Trybunalski.